Positieve Gezondheid

afbeeldig positieve gezondheid

In maart 2021 heb ik de opleiding van de NVTZ gevolgd: “Een andere kijk op Gezondheid & Governance“, in het kader van permanente educatie als toezichthouder in de zorg. Vanuit het verleden is de zorg nog dominant gericht op repareren, herstellen of genezen en te weinig op preventie van ziekten en gebreken. De roep om dit te veranderen is voelbaar en merkbaar in veel zorgorganisaties.

Focus op het creëren van waardevolle geluksmomenten

Er moet meer nadruk komen op gezond leven, evenwichtige voeding, meer bewegen maar ook onderling hulpbetoon, betrokkenheid in de lokale omgeving… Deze ontwikkeling zie ik ook bij KleinGeluk I Zorg van grote waarde. Geïnspireerd door de inzichten die Machteld Huber aanreikt, maakt KleinGeluk werk van Positieve Gezondheid.

In de zorg ligt de focus op het creëren van kleine en waardevolle geluksmomenten in het leven van bewoners. In de overtuiging dat mensen het vermogen hebben om zich aan te passen en nieuwe zin te geven aan hun leven en ‘ziekte’, ontstaat er ruimte voor positief denken: denken in mogelijkheden en niet in beperkingen.

Het instituut voor positieve gezondheid ziet gezondheid als iets dat breder is dan de afwezigheid van ziekte en klachten. Elementen als veerkracht, zingeving en zelfmanagement staan steeds meer centraal. Machteld Hubert is de inspirator van deze zienswijze die zij verder heeft uitgewerkt in zes dimensies. Die zijn voortgekomen uit onderzoek naar wat mensen zelf verstaan onder gezondheid. Zij blijken niet alleen lichamelijke gezondheid belangrijk te vinden, maar bijvoorbeeld ook zingeving, meedoen en kwaliteit van leven. Het spinnenweb diagram beschrijft de zes dimensies en bijbehorende aspecten.

Positieve Gezondheid,preventie

Wat is Positieve Gezondheid?

Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Een indrukwekkend filmpje laat zien wat de impact kan zijn. Dit speelt niet alleen in de zorg, maar ook daarbuiten: hoe vaak hoor ik niet de vraag waarom iets niet kan in plaats van de vraag hoe iets wel kan?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *