Positieve Gezondheid

In maart 2021 heb ik de opleiding van de NVTZ gevolgd: “Een andere kijk op Gezondheid & Governance“, in het kader van permanente educatie als toezichthouder in de zorg. Vanuit het verleden is de zorg nog dominant gericht op repareren, herstellen of genezen en te weinig op preventie van […]