Over Bart Vrancken

Strategisch Leider op het gebied van Risico, Compliance en Financiën | algemeen directeur | raad van toezicht | programmadirecteur

Ik ben een resultaatgericht leider met expertise op het gebied van risicomanagement, analytics, innovatie en bedrijfsontwikkeling. Momenteel werkzaam als managing director van Risk & Compliance Operations bij De Volksbank, stuur ik samen met een team van 150 professionals strategische initiatieven aan die zorgen voor naleving van regelgeving, de operationele efficiëntie verbeteren en duurzame bedrijfsgroei stimuleren. Met behulp van geavanceerde risicomodellering en portfolio-management, optimaliseren we het rendement op eigen vermogen, met oog voor een robuust risicobeheer.

Daarnaast vervul ik functies als lid van de raad van toezicht en voorzitter van de auditcommissie bij twee vooraanstaande gezondheidsinstellingen. Hier houd ik toezicht op de operationele strategieën op het gebied van financiën, operationele zaken, IT en vastgoed.

Overbruggen van schijnbare tegenstellingen

Mijn ervaring is zowel commercieel als risicotechnisch van aard. Twee verschillende kanten, maar wel van dezelfde medaille. Ik vind het prachtig om (schijnbare) tegenstellingen te overbruggen en te kijken ‘hoe iets wel mogelijk is’ in plaats van ‘waarom iets niet kan’. Of het nu gaat om zorgverlening, de ontwikkeling van een vastgoedproject, een financieringsvraagstuk of verduurzaming: de uitdaging zit ‘m voor mij erin om verschillende disciplines aan elkaar te knopen en een oplossing te realiseren die houdbaar is ook op de lange termijn. Dat betekent dat ik op de juiste momenten graag de leiding neem en richting bepaal.

Tegelijkertijd geef ik graag de ruimte aan het team om de visie op het wat en het hoe uit te stippelen. Leiderschap begint voor mij bij jezelf goed kennen en het tonen van kwetsbaarheid: als ik een fout heb gemaakt, dan kom ik ervoor uit. Leiderschap is dus nooit klaar: elke dag is een mogelijkheid om te dienen, voor de organisatie, maar bovenal voor de mensen met wie ik mag samenwerken. Ik ben geboeid door de impact van maatschappelijke veranderingen en innovatieve technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, op business modellen. Hoe kan een organisatie zichzelf blijven vernieuwen, open staan voor verandering en tegelijkertijd verzekeren dat de bedrijfsvoering in goede staat van beheersing is? Dat is voor mij de kernvraag.

Laten we samenwerken om nieuwe kansen te identificeren en samen met impact te werken.

Wil je meer weten over mij, kijk dan ook op mijn website adagia.eu.

img 9176 bart en vicky
img 9176 bart en vicky
Leiderschap is nooit klaar

Dat betekent dat ik op de juiste momenten graag de leiding neem en richting bepaal. Tegelijkertijd geef ik graag de ruimte aan het team om de visie op het wat en het hoe uit te stippelen. Leiderschap begint voor mij bij jezelf goed kennen en het tonen van kwetsbaarheid: als ik een fout heb gemaakt, dan kom ik daarvoor uit en probeer deze te herstellen. Leiderschap is dus nooit klaar: elke dag is een mogelijkheid om te dienen, voor de organisatie, maar bovenal voor de mensen met wie ik mag samenwerken.

Risk management

In mijn dagelijks leven werk ik bij de Volksbank waar ik verantwoordelijk ben voor de operatie van risk management en compliance. Ik geef leiding aan de hub risk & compliance waarin de uitvoerende werkzaamheden van risk management en compliance zijn gebundeld. Van het bouwen van een data-infrastructuur en opsporen van betaalfraudes tot het uitvoeren van stress testen en geavanceerde wiskundige modellen. Als facilitator, (vice-)voorzitter of lid van de risico comités ben ik medeverantwoordelijk voor de sturing van balans- en liquiditeitstransacties, het asset liability management, de toetsing en validatie van kwantitatieve risicomodellen en AI-modellen alsook de borging van prudentiële regelgeving. Het meest spannend is de twee jaarlijks terugkerende op Europese schaal uitgevoerde stress test die door EBA en ECB aan de onder ECB-toezicht staande banken worden opgelegd. De stress test dient ertoe om de Europese samenlevingen ervan te verzekeren dat de banken over voldoende bufferkapitaal beschikken om in een zware crisis de klappen op te kunnen vangen.

Geboeid door innovatie en technologie

Ik ben geboeid door de impact van maatschappelijke veranderingen en innovatieve technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, op business modellen. Hoe kan een organisatie zichzelf blijven vernieuwen, open staan voor verandering en tegelijkertijd verzekeren dat de bedrijfsvoering in goede staat van beheersing is?

Afgelopen jaar heb ik me bezig gehouden met de innovatiestrategie en innovatieportefeuille van de Volksbank. Door innovatieve toepassingen te ontwikkelen met behulp van de mogelijkheden die Artificial intelligence (AI) biedt, kan de klantinteractie worden versterkt en de klantrelatie worden gepersonaliseerd. Daarnaast biedt AI vele mogelijkheden om data gedreven processen te innoveren. Denk bijvoorbeeld aan het vroegtijdig opsporen van fraudegevallen, het voorspellen van de rekening-courant saldi op een bankrekening aan het einde van de maand of op een doeltreffende wijze frauduleuze of criminele klanten te scheiden van goede klanten. Deze voorbeelden laten zien dat innovatieve oplossing niet in isolatie tot stand komen: innovatie ook een kwestie van samenwerking. Immers innovatie ontstaat op de grenzen tussen disciplines: samenwerking met andere banken of start-ups is essentieel. Vaak is een goed idee ergens ter wereld wel al geprobeerd en getest. Last but not least: innovatie ontstaat wanneer je bereid bent fouten te maken. Dat vereist niet alleen een diepe kennis van jezelf, maar ook het durven tonen van kwetsbaarheid als leider. Lees verder hierover in mijn blogserie over de kracht van kwetsbaarheid aan de hand van het boek van Brene Brown.

Toezichthouder in de ouderen- en verpleegzorg

Naast mijn werk bij de Volksbank, ben ik toezichthouder bij twee ouderen- en verpleegzorg instellingen, KleinGeluk en Waardeburgh. Als voorzitter van de auditcommissie kan ik een steentje bijdragen aan de beheersing van de bedrijfsvoering, de financiën, het vastgoedbeheer, risicomanagement (uiteraard) en innovatiemanagement. Het is zeer dankbaar werk. Ik leer meer over de zorg, over de bereidheid van mensen om elkaar helpen bij tegenslagen (personeelskrapte, ziekteverzuim, corona hectiek, gebrek aan middelen) en over de altijd aanwezige focus die gericht is op de klant, ondanks alles. Bij de bank praten we veel over klantgerichtheid – en dat is ook goed want in de financiële dienstverlening staat het klantbelang lang niet altijd voorop – maar in de zorg is dit het doel van eenieder op elk moment van de dag.

LinkedIn

Diploma’s, certificaten en cv op aanvraag beschikbaar.

Ermelo, Nederland