Weer in Ermelo

Actuele waarnemingen

Een overzicht van de actuele waarnemingen kun je hier vinden, real-time verzonden vanuit het weerstation P41_Ermelo.

Waarnemingen van afgelopen 7 dagen

Een overzicht van de waarnemingen over de afgelopen week kun je hier vinden, real-time verzonden vanuit weerstation P41-Ermelo.

Jaar- en maandoverzichten

Maandelijks publiceren we maandoverzichten van het weer. We geven een beeld van het weer aan de hand van grafieken die inzicht geven in het verloop van de gemeten temperatuur, luchtdruk, neerslag, luchtvochtigheid en windsnelheid. We kijken of er nadere verbanden zijn tussen de weersvariabelen door middel van regressie grafieken, correlatie heatmaps of dichtheidsgrafieken. Deze overzichten stellen we zelf samen met behulp van python, een veel gebruikte programmeertaal voor data science toepassingen. Het weerstation is gemonteerd op een terrasdak, op de eerste verdieping van onze woning, 4m boven maaiveld (13m NAP). Het weerstation is van het merk/type Eurochron EC-4406126. We zijn met de metingen gestart vanaf december 2020.

foto van buitensensor weerstation P41_Ermelo
Foto van buitensensor weerstation P41_Ermelo

Zie ook de verzamelpagina met de maandoverzichten gerangschikt naar jaar en maand van de weeroverzichten, bijgehouden vanaf december 2020. Verdere gegevens van weerstation P41_Ermelo zijn te vinden via weathercloud.net en wunderground.com.

De waargenomen temperatuur is gekalibreerd aan de hand van weergegevens van de nabijgelegen weerstations van het KNMI. Lees hier verder over de kalibratie.