Gereedschap

Met behulp van Docker zijn op deze site handige gereedschappen (tools) beschikbaar gemaakt.

Zo zijn er tools voor het controleren van spelfouten in teksten, het maken van vertalingen (diverse talen), het gebruik van large language models via Ollama, en nog meer handige tools. Deze tools zijn beschikbaar op subdomeinen van adagia. Enkele van deze links zijn niet openbaar toegankelijk en vereisen dus een gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen.