Wereldatlas, uitgever in Antwerpen, 1942

map of Europe during world war II

De verklarende en geïllustreerde wereldatlas, uitgegeven door een Belgische uitgeverij uit Antwerpen in 1942, bevat interessante kaarten uit de tijd dat Europa in oorlog is. Het geeft ook een beeld bij de klimaatverandering.

Figuur 1: Kaart van Groot-Duitschland, waarin de geannexeerde gebieden in Tsjechië en Oostenrijk door de uitgever aan Duitsland zijn toegewezen.

Figuur 2: De jaarlijkse neerslag die nu in Holland en op de Veluwe valt (circa 850-900mm) is circa 15% gemiddeld gestegen ten opzichte van slechts 75 jaar geleden (750-800mm).

Figuur 3: Orografische kaart van Nederland. Mooi woord: orografie. Volgens wikipedia de wetenschap die zich bezighoudt met het reliëf van het landschap.

Figuur 4: De aanleg van het Albertkanaal dat Antwerpen met Luik verbindt zonder Nederlands grondgebied te doorsnijden.

Figuur 5: Kaart van het Koninkrijk België met daarin de taalgrens weergegeven. In deze oude situatie is de taalgrens van het Nederlands tot aan Eupen gesitueerd vanwege het Limburgs/plat-Dietse dialect dat een overgangsdialect tussen Nederlands en Duits vormt.

Figuur 6: Orografische kaart van België. Het gebied van de Hoge Venen hoger dan 500m is onjuist ingekleurd.

Figuur 7: Kaart van Europa na de 1e wereldoorlog.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *