Het is herfst en dat is buiten te zien. Grote bladerhopen in de luwe hoekjes rondom het huis, spinnenwebben bij de deursponning, aanslag aan de dakgoten. Klusjes die vragen om een bladhark, een ragebol en een poetsdoek.

bomen in herfstkleur aan een meer

Als het werk er eenmaal op zit, dan is het tijd om niets te doen, nietwaar? En wat is er dan beter om languit te liggen op de bank met een boek in mijn handen…? Juist: lezen.

Er zijn nog heel veel boeken die ik echt wil gelezen hebben. Ik bewaar niet alle boeken die ik heb gelezen, maar de boeken die ik bewaar hebben een speciaal tintje. Gewoon omdat ik ervan geleerd heb, omdat ze wijsheid bevatten of omdat ik ze mogelijk nog eens wil uitlenen aan bekenden. Met een boek in de hand laat ik het werk achter me en stap ik in een andere wereld. Het is verrijkend voor mijn geest.

Graag deel ik tips over enkele boeken die ik recent gelezen heb. Voor wie geïnteresseerd is om verder te lezen maar geen tijd heeft om het boek geheel te lezen: ik heb samenvattingen gemaakt met de voor mij opvallende inzichten uit diverse boeken.

In de vorm van uittreksels of een korte samenvatting geeft deze pagina een overzicht van boeken, die in willekeurige volgorde gepresenteerd zijn.

The hidden life of trees (Peter Wohlleben)

boek hidden life of trees

Als ik in het bos hardloop, ben ik vaak aan het kijken naar de bomen. Hoe oud zou die boom zijn? Hoe kunnen die twee bomen zo met elkaar verstrengeld zijn? Krijgt die boom wel voldoende licht? Wat gebeurt met al die eikeltjes die elk jaar vallen? Waarom wordt de bladerenlaag niet dikker en dikker elk jaar? Lees verder.

De eeuw van de macht, Europa 1815-1914 (Richard J. Evans)

boek eeuw van de macht

In De eeuw van de macht; Europa 1815-1914 geeft historicus Richard J. Evans een overzicht van de Europese geschiedenis van de negentiende en vroege twintigste eeuw. Het boek is in het Nederlands vertaald door het Vertaalcollectief. Evans heeft zeven jaar over het schrijven gedaan; hoewel het meer dan 1.000 pagina’s omvat, is het boek niettemin prettig. Je hoeft niet chronologisch te lezen, maar je kunt er ook voor kiezen om themagewijs door het boek heen te lopen. Historiek.net schrijft: “Centraal in De eeuw van de macht staan negentiende-eeuwse thema’s als de gigantische economische expansie, het imperialisme, de verbeterde verbindingen op transportgebied en de voortgaande emancipatie van diverse bevolkingsgroepen: met name arbeiders, vrouwen en religieuze minderheden zoals de joden. Maar hét thema dat Evans eruit licht, is het thema ‘macht’, dé prioriteit van de heersende elites – politici, militairen, grootgrondbezitters, bankiers, industriëlen – in de negentiende en twintigste eeuw. De machthebbers traden vaak pragmatisch op: als het hen uitkwam, of als ze dat nodig hadden om hun positie te consolideren en opstanden te voorkomen, waren ze bereid tot concessies of hervormingen.” Lees verder.

Appeasement (Tim Bouverie)

boek appeasement

In Appeasement geeft Tim Bouverie een beeld bij de aanloop naar de tweede wereldoorlog. Hij zet uiteen hoe ministers, aristocraten en amateurdiplomaten de confrontatie met Duitsland uit de weg willen gaan en niet willen inzien wat voor gevaar voor de vrede in Europa Nazi-Duitsland geworden is. Achteraf is het makkelijk praten, maar dit boek dwingt je om in de tijdgeest van de jaren dertig te kruipen en te beleven hoe de spanning aanvoelde. Het boek laat zien hoe ver de democratische regeringen bereid waren te gaan om oorlog met Duitsland te voorkomen. Hij beschrijft de jaren van besluiteloosheid, van pappen en nathouden en van heulen met Duitsland, tot op koninklijk niveau aan toe. Lees verder.

tot hier en nu verder

Nederland op de drempel van een nieuwe tijd. Een stip op de wereldkaart, meer is het niet. En toch is Nederland al 400 jaar één van de meest succesvolle landen ter wereld. Wat is het geheim? En hoe wordt voorkomen dat deze succesformule uitgewerkt raakt? Cees van Lotringen duikt in ‘Tot hier en nu verder, Nederland op de drempel van een nieuwe tijd’ zowel in de nationale- als in zijn eigen (familie)geschiedenis om hierop een antwoord te geven. Hij beschrijft de langdurige karaktertraining die aan de Gouden Eeuw heeft bijgedragen en vergelijkt deze met de huidige naoorlogse periode van vrede, stabiliteit en hoge welvaart.

Maar net als toen wordt deze bloeiperiode ook nu bedreigd door een combinatie van sterk toenemende kans- en inkomensongelijkheid, moreel verval en veranderende machts- en krachtsverhoudingen in de wereld, Nederland staat op de drempel van een nieuwe, revolutionaire tijd, één waarin ons eeuwenoude wereldbeeld op de schop gaat.

Uit het Zuiden (Carine Crutzen)

boek uit het zuiden

Na het overlijden van haar ouders besluit Carine Crutzen, afkomstig uit Heerlen, een boek te schrijven over haar herinneringen. Een pakkend verhaal. Ze vertelt zelf het verhaal in het luisterboek dat ik beluisterd heb. Ze zingt ook zelf de liedjes die ze tijdens haar kinderjaren beleefd heeft. Hoewel ik haar zang nu niet onmiddelijk tot mijn favoriete genre reken, geeft het een persoonlijk cachet aan het verhaal. Het is een roman die de tijd uit de jaren zestig en zeventig in Zuid-Limburg goed beschrijft. Ze tekent op hoe haar halfbroer een schaduw werpt over haar leven met zijn kille en ziekelijke trekken; hij gaat nu door het leven als priester: ik ben benieuwd hoe hij dit boek leest en hoe hij terugkijkt op zijn jeugd en zijn halfzus. Boeiend geschreven en door haarzelf verteld (ook uitgegeven in luisterboek), gaat ze van herinnering naar herinnering. Haar dominante moeder staat centraal in haar leven, of ze dit nu wil of niet. Haar vader die te weinig ingrijpt en getemd is door de twee vrouwen om hen heen. Crutzen beschrijft op een erg mooie wijze hoe haar vader steeds verder gedegradeerd wordt door de ziektes van Parkinson en Alzheimer. Zij spaart zichzelf niet wanneer zij terugblikt op haar theateroptredens in een depressieve toestand. Ik vraag me af hoe ze op de planken in het theater heeft kunnen acteren terwijl haar moeder of vader stervende is. In korte hoofdstukken geschreven, gewoon genummerd, beschrijft zij op innemende wijze haar eigen verhaal. Lees verder.

’t Hooge nest (Roxanne van Iperen)

boek 't hooge nest

De auteur Roxanne van Iperen woont met haar familie in villa ’t Hooge Nest in ’t Gooi. Ze ontdekt hier dat haar woonhuis tijdens de Tweede Wereldoorlog dienst gedaan heeft als een onderduikvilla. Notabene twee Joodse zusters (Jannie en Lien Brilleslijper) durven het aan om verzet te voeren tegen de bezetter, vlakbij NSB-buren in ’t Gooi en de nazi-Duitsers. Ze slagen erin om tijdens de oorlog enkele jaren tientallen onderduikers te herbergen en te verbergen voor de Duitsers. Helaas wordt het huis verraden en worden de Joden afgevoerd naar Duitsland. Het is een spannend boek dat de sfeer tijdens de oorlog levendig beschrijft. Een verhaal over een familie die moed heeft om met gevaar voor eigen leven het leven van anderen te redden. Je kunt je een beeld vormen van het huis, want het staat er nog steeds, op de grens van de gemeente Huizen en Naarden. Lees verder.

Het innovatieplatform – Innoveren in het centrum van de macht (Frans Nauta)

boek innovatieplatform

Dit boek beschrijft op een persoonlijke manier hoe de overheid innovatie wilde stimuleren door middel van een innovatieplatform. De secretaris, Frans Nauta, schreef er een uitermate kritisch boek over. Ik vond dit wel meevallen. Zeker, Nauta kraakt kritische noten over de deelnemers aan het platform, het proces om te komen tot het platform, het gebrek aan slagvaardigheid en de rol van de minister-president als voorzitter. Maar ook geeft de auteur goede lessen mee. Lessen over persoonlijk leiderschap, innovatie en procesmanagement. Hierbij geef ik mijn aantekeningen terug met de vraag: wat kan ik hier zelf uit leren? Lees verder.

De Geleenbeek (Grooten, Akkermans, Keulen, Op den Kamp)

boek de geleenbeek

De auteurs Pierre Grooten, Reinier Akkermans, Stef Keulen en Olaf op den Kamp hebben een prachtig boek over de beek geschreven. Het boek is uitgegeven door de Stichting Natuurpublicaties Limburg. De ondertitel ‘Beleef de natuur in verandering’ geeft uitstekend de inhoud van het boek weer.

De Geleenbeek is een zijrivier van de Maas, die ontstaat vlakbij Heerlen. Het is een beek met een niet zo goede naam. Onder invloed van de industralisering in de mijnstreek in Zuid-Limburg en sterk toenemende bevolking is de beek ernstig vervuild geraakt in de twintigste eeuw. Van een rechtgetrokken zwarte mijnwaterbeek is de Geleenbeek weer een slingerende blauwe ketting langs groene natuurparels geworden. De beek meandert weer, er groeien planten in de beek, er zwemmen vissen, prachtige bloemen en beekplanten. Het is verbazingwekkend hoe snel de natuur is teruggekeerd. In dit 360 pagina’s dikke boek worden natuur en landschap van de Geleenbeek uitgebreid beschreven. Lees hier verder voor een uittreksel van de voor mij meest interessante punten.

Het geluk van Limburg (Marcia Luyten)

boek het geluk van limburg

In het boek ‘Het Geluk van Limburg’ beschrijft Marcia Luyten hoe het maatschappelijk leven in de mijnstreken van Zuid-Limburg tot op de dag van vandaag beïnvloed wordt door de steenkoolwinning. Aan de hand van de familiegeschiedenis van Jack Vinders beschrijft Luyten de invloed van de katholieke kerk en de overheid op het wel en wee van de mijnwerkerfamilies. Het boek gaat over de opkomst maar ook de teloorgang van de mijnindustrie. Marcia Luyten schetst de glorie en ondergang van de Nederlandse steenkoolindustrie aan de hand van een bewogen familiegeschiedenis: een zoon die vecht tegen de demonen van een mijnwerkersfamilie en die met alles moet breken om zijn droom na te jagen, al zal hij de kolonie nooit echt verlaten. Lees hier verder.

Wat bomen ons vertellen (Valerie Trouet)

wat bomen ons vertellen

In het boek ‘Wat bomen ons vertellen’ beschrijft de Vlaamse auteur Trouet wat er valt af te lezen uit jaarringen van bomen. Trouet heeft de Jan Wolkersprijs 2020 gewonnen voor ‘Het beste natuurboek van het jaar’. In haar boek beschrijft Trouet, als dendrochronoloog werkzaam aan de universiteit van Arizona, onder meer hoe onderzoek aan jaarringen kan bijdragen over kennis van het verleden. Een interessant, onderhoudend en relevant boek! Meer lezen?

Naar alle waarschijnlijkheid – Toeval in de wetenschap en filosofie (Klaas Landsman)

boek naar alle waarschijnlijkheid - toeval in de wetenschap en filosofie

Wat is toeval? Bestaat het? Hoe moeten we toeval interpreteren? Is alles logisch te verklaren, of is er meer tussen hemel en aarde? Dit boek gaat over toevallige ontmoetingen, ongelukken, mutaties, evolutie en religie. Mathematisch fysicus Klaas Landsman geeft zijn visie over toeval en de onzin ervan. Lees hier meer over het boek.

De ondergrondse spoorweg (Colson Whitehead)

boek de ondergrondse spoorweg

‘De ondergrondse spoorweg’ vertelt het verhaal van de slavin Cora die vlucht van een plantage voor een beter leven. In de eerste helft van de negentiende eeuw, nog ruim voordat de burgeroorlog in de Verenigde Staten zou plaatshebben, ontstond in Verenigde Staten een netwerk van smokkelroutes en onderduikadressen. Via dit netwerk konden ontsnapte slaven de zuidelijke staten verlaten. De kans op succes was heel gering. De zogenaamde slavenjagers gingen voor een beloning op jacht naar de ‘eigendommen’ van de plantagehouders, tot in de noordelijke staten aan toe, waar geen slavernij toegestaan was. Dit netwerk werd gerund door abolitionisten en vrije slaven, en zorgde ervoor dat in totaal ongeveer 30.000 mensen het vrije noorden konden bereiken. Wil je meer weten over het boek? Lees meer hierover.

Thorbecke wil het (Remieg Aerts)

boek thorbecke wil het

Johan Rudolf Thorbecke (1798-1872) is de belangrijkste Nederlandse politicus sinds het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden in 1813. Onze premier Mark Rutte heeft een portret van deze man in zijn werkkamer staan. Thorbecke was de grondlegger van de grondwet en driemaal premier van Nederland. Rutte noemt Thorbecke ‘één van zijn grote voorbeelden.’ Hij is de enige Nederlandse politicus met standbeelden in drie verschillende steden. Maar wie was Thorbecke nou eigenlijk? In het boek ‘Thorbecke wil het’ (meer dan 750 pagina’s) tekent professor Remieg Aerts een gedetailleerd en onderbouwd beeld op over de ‘man achter Thorbecke’. Op uitvoerige wijze geeft Aerts in prachtig stijlvol Nederlands, met citaten in het Nederlands van de 19e eeuw, een indruk van het leven van Thorbecke, over zijn strijd om de grondwet te herzien en zijn politieke loopbaan. Wil je meer weten over het boek? Lees meer hierover.

De bouwstenen van de schepping (Gerard ’t Hooft)

boek de bouwstenen van de schepping

Nobelprijswinnaar Gerard ’t Hooft is theoretisch natuurkundige en won in 1999 de Nobelprijs. Hij is hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. In 2002 publiceerde hij zijn boek “De bouwstenen van de schepping. Een zoektocht naar het allerkleinste . Dit boek is in 2013 opnieuw uitgegeven en met nieuwe hoofdstukken verrijkt. Hij geeft een inleiding in de wereld van de kleine deeltjes, van atomen, protonen en neutronen naar elektronen en quarks en nog andere deeltjes met bijzondere name. Hij gaat in op vragen rondom kwantummechanica. Veel is bevestigd met experimenten, en recent ook het Higgs deeltje. Hij combineert theoretische natuurkunde met filosofische vragen. Hij trapt het boek af met een bespreking van de moleculen en atomen. Al snel begeeft hij zich op het terrein van de relativiteitstheorie en de vier krachten. Dat geeft de basis om een stap verder in de microscopische natuurkunde te duiken, die van de deeltjes. Hij legt uit hoe het basismodel van de deeltjes eruit zag in 1970.

basismodel van de deeltjes in 1970

Sommige deeltjes hadden namen die in het latere standaardmodel niet meer terugkomen (kaonen en pionen). Het standaardmodel ziet er in 2020 als volgt uit:

standaard deeltjesmodel 2020

Het model veronderstelt dat alle deeltjes van het standaardmodel hun massa krijgen doordat ze met het higgsveld reageren. In 2011 werd op CERN in Genève bewezen dat het deeltje bestaat. Het boek is zo geschreven dat een leek het kan lezen. Het duizelt wel van de begrippen en namen, maar de manier waarop ’t Hooft schrijft, appelleert aan je eigen verbeeldingskracht. Het is een tipje van de sluier van de wondere micro-wereld van de schepping.

De nieuwe zijderoutes (Peter Frankopan)

boek de nieuwe zijderoutes

Vroeger leidden alle wegen naar Rome. Tegenwoordig leiden ze naar Beijing. Dat is een korte samenvatting van het boek. Nu kun je erover twisten of het niet New York moet zijn in plaats van Rome. Doch het boek geeft een brede impressie hoe de wereldgeschiedenis op dit moment herschikt wordt. Een blik op het heden en de toekomst van een wereld die dramatisch aan het veranderen is. Frankopan volgt de zijderoutes die China uitzet.

China wil met het initiatief de Nieuwe Zijderoute de infrastructurele verbindingen binnen Afrika-Eurazië verbeteren, duurzame samenwerkingen creëren en de algemene ontwikkeling van de deelnemende landen te bevorderen. Klinkt mooi en deels klopt dit: de ontwikkeling van arme landen wordt gestimuleerd door de Chinese initiatieven, waaraan ook financiering gekoppeld is. De voorwaarden zijn anders dan die het IMF niet gekoppeld aan mensenrechten of sociaal-maatschappelijke doelen, maar puur op het project zelf. Daar staat tegenover dat China invloed verwerft in de financiële huishouding van de buurlanden en een stevige vinger in de pap krijgt wanneer de financiering niet tijdig kan worden terugbetaald. Dan komt het object in handen van China. Een andere manier is langdurige pachtovereenkomsten vergezeld van financiële steun voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld een zeehaven, waarmee China strategisch belangrijke posities langs de Stille en Indische oceaan creëert.

Frankopan stort een grote hoeveelheid feiten en bedragen uit in het boek. Hoewel het een herhaling van feiten lijkt, geeft het eens te meer aan hoe groot de macht van China geworden is. En hoe uitgekiend de lange termijn strategie van China is: alles om het Chinese Rijk in glorie te herstellen, en verder dan de grenzen ooit vroeger gelegen hebben.

De zeven steden (Violet Moller)

boek de zeven steden

De zeven steden laat zien hoe de wetenschap zich heeft ontwikkeld tussen de klassieke oudheid en de renaissance. Violet Moller bespreekt hoe de belangrijkste ideeën in de geneeskunde, de wiskunde en de astronomie werden bewaard en verbeterd, ondanks de verwaarlozing of vernietiging ervan als gevolg van plunderingen, oorlogen of verwoestingen. Wil je meer weten over het boek? Lees meer hierover.

De Bourgondiërs (Bart van Loo)

boek De Bourgondiërs

In het boek De Bourgondiërs neemt Bart van Loo de lezer mee in de spannende rit door de Nederlanden van Bourgondische hertogen. In geuren en kleuren vertelt Van Loo over machtspolitiek, veldslagen, geconstrueerde huwelijken, feest- en drinkgelagen en kunstenaars. Hoe de Nederlanden in de vijftiende eeuw een economische macht werden die goed was om de oorlogen te financieren die nodig waren voor het uitbreiden van het Bourgondische territorium, ten koste van vooral de Franse familietak. Langs de levensloop van de vier Bourgondische hertogen volgt in deze boekbespreking een korte uiteenzetting van hun levens en de betekenis voor de Nederlanden.

China en de Barbaren (Henk Schulte Nordholt)

Hendrik Schulte Nordholt (1953) is Sinoloog. Hij was enkele jaren verbonden aan het Ministerie van Economische Zaken, waar hij zich onder meer bezighield met het bevorderen van de economische relatie tussen Nederland en China. In 1985 werd hij aangesteld als eerste directeur van de AMRO-bank in het toen nog gesloten Chinese rijk. In 1990 startte hij met twee partners het handelsbedrijf Hofung Technology. Daarnaast is hij al ruim twintig jaar actief als schrijver en spreker over China.

Eeuwenlang was China de onbetwiste grootmacht van Oost-Azië. De invloed van het Rijk van het Midden reikte van Tibet tot Japan. Andere volkeren werden gezien als barbaars. In de Eeuw van Vernedering (1839-1949) ging het land door een diep dal: het Westen en Japan degradeerden de oude natie tot een vazalstaat. Inmiddels heeft het land zijn positie als economische mogendheid herwonnen, maar hoe gaan de communistische leiders hiermee om? Voegt Peking zich naar de westerse wereldorde of wil zij de oude glorie herstellen? Kan een botsing met de Verenigde Staten worden voorkomen? China en de barbaren schetst de invloed van de geschiedenis op China’s zoektocht naar een nieuwe identiteit.

Schulte Nordholt geeft een compleet beeld bij de opkomst van grootmacht China. Afgezet tegen de geschiedenis verduidelijkt hij de motieven die de Chinese regering(en) erop nahoudt om haar invloed te vergroten in Azië en op den duur de wereld te domineren. De allesomvattende macht van de Partij als instrument om de heerschappij van het oeroude China met zijn cultuur in de wereld te kunnen uitdragen. Buigen voor de keizer zit er nu niet meer in maar de buitenlanders dienen wel hun hoofd te buigen voor de (al)macht van China. Nordholt gaat in op de vraag of de Partij op lange termijn levensvatbaar is en niet ten onder zal gaan aan zijn geïnstitutionaliseerde corruptie en het ontnemen van vrijheid voor de gewone Chinees.

Met China en de Barbaren geeft Schulte Nordholt een inkijk in de politiek en de motieven van China. Tegen de achtergrond van de Chinese binnenlandse ontwikkelingen en de klassieke en hedendaagse geschiedenis gaat de auteur in gesprek met intellectuelen; vaak met een dissident karakter. Dat maakt het extra interessant om te lezen, hoewel je je ook kunt afvragen wat de reikwijdte van de commentaren is gegeven de macht van de Partij. Wil je meer weten over China, dan raad ik je aan dit boek te lezen.

Moresnet (Philip Dröge)

In het boek Moresnet beschrijft Philip Dröge hoe in 1816 het ministaatje Neutraal Moresnet wordt gecreëerd in de handen van het koninkrijk der Nederlanden en het koninkrijk Pruisen. Neutraal Moresnet lag van 1816 tot 1918 aan de Nederlandse zuidgrens. Vanaf het hoogste punt van het huidige Nederland, de Vaalserberg, was een streep getrokken naar de zinkmijn in Moresnet. Dit nieuwe landje had 300 inwoners, die zich in de loop van de tijd echt een volk begonnen te voelen.

Dröge weet de lezer mee te nemen in een reis van honderd jaar, van Napoleon tot de afloop van de eerste wereldoorlog toen besloten werd neutraal Moresnet op te heffen en in te voegen bij België. Wil je meer weten over Moresnet en de geschiedenis, dan raad ik je aan dit boek te lezen.

Geschiedenis van Nederland (Anne Doedens, Yolande Kortlever, Liek Mulder)

In de eenentwintigste eeuw is de belangstelling voor ons nationale verleden nog steeds groeiend. Veel boeken zijn al geschreven over de geschiedenis van Nederland. Dit boek geeft niet alleen een voortreffelijk inzicht in de ontwikkeling van ons land met zijn boeiende geschiedenis, ook de internationale context komt ruimschoots aan bod. Van prehistorie tot nu, met in ieder hoofdstuk aandacht voor de invloed van veranderingen in het landschap op onze geschiedenis.

Het boek biedt voor hen die gegrepen werden door de canons van Nederland samenhang en verdieping. Van Romeinen tot Erasmus, van Willem van Oranje en Johan de Witt tot Thorbecke en Drees, van Multatuli’s Indië tot Linggadjati. Door zijn relatieve beknoptheid en overzichtelijkheid is dit boek uitermate geschikt voor liefhebber en student. Voor ieder ook die zich bewust is van het belang van historische kennis.

Wil je meer weten over de geschiedenis van Nederland en heb je niet dagen de tijd: dan is dit boek Geschiedenis van Nederland een absolute aanrader.

Heel de Peel (Piet Blankers & Herman Peeters)

boek heel de peel

Heel de Peel is een boek met vrijwel alle wetenswaardigheden over het unieke natuurgebied De Peel. Over dit hoogveen-moerasgebied is al veel gepubliceerd. In dit fraaie boek wordt dat allemaal in één band bijeengebracht. Vandaar de naam “Heel de Peel”. Het boek is uitgegeven door Stichting VEEN – de Peel). Redactie door Piet Blankers en Herman Peeters.

Zeven ervaren, deskundige auteurs beschrijven in circa 400 prettig leesbare pagina’s de volgende aspecten van dit unieke natuurgebied:

  • Geologie en geografi­e
  • Archeologie en cultuurhistorie
  • Flora en fauna
  • Ontginnings- en verveningsgeschiedenis
  • Bedreigingen en natuurontwikkeling, gericht op hoogveenherstel (héél de Peel)

Het boek is te koop bij Stichting Het Veen.

De eerste wereldoorlog (Norman Stone)

Emeritus hoogleraar Norman Stone heeft een boek geschreven over de eerste wereldoorlog. Hij geeft aan hoe de oorlog uitgebroken is en wat er per jaar gebeurde. Het is vooral een verslag van de veldslagen tussen de centrale mogendheden en de geallieerden. Het boek biedt echter minder inzicht in de achterliggende motieven van de deelnemers aan de oorlog; ook geeft het boek weinig inzicht in de politieke ontwikkelingen zoals de opkomst van het communisme in Duitsland en de invloed ervan op het verloop van de oorlog in 1918.

Ik had gehoopt meer te begrijpen over de oorlog, maar het boek gaat vooral in op de veldslagen, de behaalde successen en miskleunen zowel aan de zijde van de centrale mogendheden als de geallieerden. In deze boekbespreking ligt de focus op het eerste hoofdstuk van het boek, ‘de oorlog breekt uit’, waarin de aanleiding van de eerste wereldoorlog besproken wordt. Dat vind ik het meest interessant; zie ook deze boekbespreking van het betreffende hoofdstuk.

De rafelranden van Europa (Ivo van de Wijdeven)

De rafelranden van Europa vertelt de complexe geschiedenis van de eenwording van Europa van het Griekse en Romeinse Rijk tot aan de Europese Unie anno 2016. Hoewel het boek inmiddels een jaar of vijf oud is, geeft het een inkijk in de ontwikkeling van Europa. Het boek is een echte aanrader voor iedereen die interesse heeft in Europa, het Europese project van eenwording en de historische context. Goed leesbaar, pakkend geschreven. Lees verder in deze boekbespreking.

Door het vuur (Ellen den Hollander)

Het boek gaat over een flitsende dame, Heleen Vermeer, die als gezagvoerder werkzaam is op haar Boeing 747 bij KLM. Midden in het leven met de zorg voor een dochter geniet zij met volle teugen van het leven. Totdat zij terugkeert naar haar geboortestad Kampen waar de ouders van haar jeugdvriendin Francine bij een verkeersongeluk om het leven zijn gekomen. Lees verder in deze boekbespreking.

Een spionne in Oost-Berlijn (Nina Willner)

Geschiedenis van vijf vrouwen uit één Duitse familie, die door de opsplitsing van Duitsland in oost en west van elkaar gescheiden raakten. De auteur, Nina Willner, was de eerste vrouwelijke agent van de Amerikaanse geheime dienst, en de enige vrouw die tijdens de Koude Oorlog operaties uitvoerde in Oost-Duitsland. Nina Willner verhaalt over haar familiegeschiedenis tijdens de periode net na de afloop van de Tweede Wereldoorlog en het communistische regime van de DDR tot aan het uiteenvallen ervan. Lees verder in deze boekbespreking.

Socrates op sneakers (Elke Wiss)

In Socrates op sneakers leert Elke Wiss de kunst van het vragen stellen aan de hand van Socrates en andere beroemde filosofen, zodat we gesprekken voeren die leiden tot verdieping en verbinding. Het is een boek over praktische filosofie. Dat wil niet zeggen dat er geen moeilijke begrippen in voor komen. Perspectivistische lenigheid als aanduiding voor het vermogen om buiten je eigen kader, opinies en opvattingen te denken. Het boek is “voor dappere mensen die de moed hebben om niet meteen te roepen, maar eerst te zwijgen. Om van daaruit een verdiepende, onderzoekende vraag te stellen. Lees verder in deze boekbespreking.

De perfectie paradox (Marjon Bohré)

Perfectionisme lijkt je misschien te helpen bij het bereiken van hoge kwaliteit, maar dat is schijn. Het is voor niemand goed, aldus Marjon Bohré. Niet voor jezelf, niet voor je resultaten én niet voor je collega’s.

Het bericht dat Marjon Bohré op LinkedIn plaatste, triggerde mij meteen om het boek te kopen. Ik vermoed dat ik zelf last heb van perfectionistische neigingen – dan zeg ik het vriendelijker – en de omgeving waarin ik werk, ook. Maar wat betekent perfectionisme nou eigenlijk? Het heeft een goede kant: gaan voor hoge kwaliteit en prestaties. Maar ook een slechte kant: twijfelen aan mezelf (is het wel goed genoeg?) en te afhankelijk zijn van het oordeel van anderen. Lees verder in deze boekbespreking.

Een eeuw van licht (Hugh Aldersey-Williams)

De Britse auteur en journalist Hugh Aldersey-Williams vertelt in Een eeuw van licht het verhaal van een van Nederlands belangrijkste maar onderschatte wetenschappers. Met die biografie neemt hij de lezer mee op reis door Huygens tijd en reconstrueert aan de hand van het werk van Huygens het ontstaan van de moderne wetenschap in Europa. Aldersey-Williams zet Huygens naast Newton neer als de twee grote wetenschappers van de zeventiende eeuw. Hij pluist het archief door en maakt er een interessante geschiedschrijving van. Op het eerste gezicht zou je kunnen denken dat een boek van ruim 400 pagina’s over het leven van een wetenschapper die meer dan 300 jaar dood is, niet de moeite waard is. Niets is minder waar. Aldersey-Williams begint bij het begin, namelijk bij zijn ouders en grootouders. Lees verder in deze boekbespreking.