Cookiebeleid

Toestemming alleen nodig bij het plaatsen van een reactie

Wanneer je op onze site een reactie plaatst, dan tonen wij een vinkje met de optie om je gegevens vast te leggen door middel van een cookie. Je kunt via je browser overigens het plaatsen van cookies uitschakelen. De site zal dan nog steeds volledig blijven functioneren.

Je rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

  • Je hebt het recht om te weten waarom je persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
  • Recht op inzage: je kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van je verwerken.
  • Recht op rectificatie en aanvulling: je hebt het recht om je persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer je maar wilt.
  • Als je ons toestemming geeft om je gegevens te verwerken, heb je het recht om die toestemming in te trekken en je persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
  • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
  • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kun je contact met ons opnemen. Zie hiervoor de contactinformatie onder aan dit cookiebeleid. Heb je een klacht over hoe we met je gegevens omgaan, dan horen wij dit graag, maar je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

Cookies in- / uitschakelen en verwijderen

In het algemeen kun je via je internetbrowser cookies automatisch of handmatig verwijderen. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Een andere mogelijkheid is dat je je internetbrowser zodanig instelt dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Meer informatie over deze mogelijkheden kun je vinden in de instructies van de help-functie van je browser.

Contactinformatie

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot ons cookiebeleid en deze verklaring kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactinformatie:

Bart Vrancken
Prinsesselaan 41, Ermelo
Nederland
Website: https://adagia.eu
Email: info@adagia.eu
Telefoonnummer: 06-51940378