Het weer in maart 2021

maandoverzicht van het weer in maart 2021,weer
Hoe was het weer in maart 2021?

De gemiddelde temperatuur bedroeg 6,1 °C tegen 5,7 °C (KNMI station Lelystad) en 5,6 °C (KNMI station Deelen). Het maandbericht van het KNMI zegt over maart: “Lange tijd leek de maand te koud te eindigen, maar de warme dagen aan het eind van de maand lieten het gemiddelde flink oplopen.” En dat was goed te merken ook eind maart: op de laatste dag van de maand steeg het kwik tot 25,6 °C: een zomerse dag dus. De laatste drie dagen waren warm met waarden ruim boven 20 °C. Toch startte de maand koud met soms matige nachtvorst tot -5,9 °C op 6 maart.

De wind kwam overheersend uit oostelijke richting of uit het westen (zie figuren 7 en 8). Maart was een relatief droge maand: in totaal viel er 53 mm neerslag, meestal in de vorm van regen, soms ook in de vorm van felle hagelbuien. Het KNMI meldde in De Bilt slechts 34 mm wat maart landelijk tot een droge maand maakt. Dat het relatief droog was, lieten ook de barometer standen zien. Gemiddeld 1021 hPa wat veruit de hoogste gemiddelde maandwaarde is vanaf de start van de metingen is.

Op 10 en 11 maart was het stormachtig, hoewel dit in de windmetingen op weerstation P41_Ermelo niet zo af te lezen is: de maximale windsnelheid bedroeg slechts 22 km/h. Vanwege de beschutte ligging in een beboste wijk, mag dit geen verbazing wekken. Verder bedroeg de totale zonne-energieproductie (17 zonnepanelen van 250 Wp) 234 kWh. De zonnigste dagen werden waargenomen in de laatste drie dagen van maart met meer dan 15 kWh productie per dag. De tabel hieronder toont de kerngegevens over maart.

kerngegevens van het weer in maart 2021 bij weerstation P41_Ermelo
Kerngegevens van het weer in maart 2021 bij weerstation P41_Ermelo
Grafieken van het weer

De ontwikkelingen van het weer zijn  zichtbaar gemaakt in de onderstaande grafieken.

Toelichting bij de grafieken
Temperatuur

Figuur 1 toont het verloop van de temperatuur over de maand. In figuur 2 wordt weergegeven welke temperatuur(klasse) het meest voorkomt: een histogram in de vorm van een (vloeiend) dichtheidsdiagram weergegeven.

Neerslag, luchtvochtigheid en wind

Figuur 3 geeft een indruk van de neerslaghoeveelheden (per etmaal) gedurende de maand. In figuren 4, 5 en 6 zijn de luchtvochtigheid, de luchtdruk en de gemiddelde windsnelheid afgebeeld. De heersende windrichtingen zijn in een dichtheidsdiagram afgebeeld (zie figuur 7) . De windroos in figuur 8 laat zien hoe hard de wind vanuit welke windhoek waait. In figuur 9 is het verband te zien tussen de temperatuur en de heersende windrichting: de kleur van de bolletjes geeft aan of het regent en in welke mate.

Samenhang tussen de weervariabelen

Figuur 10 toont in welke mate de temperatuur samenhangt met de luchtvochtigheid: de regressielijn laat zien dat de temperatuur daalt met een stijgende luchtvochtigheid. In tegenstelling tot de vorige maanden is dit keer de correlatie aantoonbaar (hoewel nog niet significant). De correlatie-coëfficiënt bedraagt (-0,83). Figuur 11 geeft een indruk hoe vaak dezelfde waarden voor temperatuur en luchtdruk voorkomen: hoe donkerder het bolletje, hoe vaker dezelfde waarnemingen zijn gedaan. Het is bovendien interessant te weten of er verschillen zijn te constateren wanneer het wel of niet regent: de kleur van de lijnen (blauw of geel) laten dit zien in figuur 12.

Heatmap

In figuur 13 zijn de correlaties tussen de weervariabelen in een heatmap getoond. Een wit vakje betekent dat de correlatie positief is tussen de twee variabelen (correlatiecoëfficiënt is 1). Omgekeerd geldt voor een zwart vakje dat het verband omgekeerd evenredig is, en wel met grote voorspelbaarheid (correlatiecoëfficiënt is -1). Daar tussenin zijn zwakke of sterke verbanden tussen de weervariabelen zichtbaar: de kleurenschaal laat zien in hoeverre er geen verband is (kleur is rood), positief (0 < correlatiecoëfficiënt < 1) of negatief (-1 < correlatiecoëfficiënt < 0). Figuur 14 geeft weer of er sprake is van verschil in temperatuur bij droog of nat weer. De data over december suggereren zwakke verbanden met lage correlatiecoëfficiënten en lage determinatiecoëfficiënten (R²).

Zonne-energie

In dit maandoverzicht is figuur 15 nieuw: deze toont de hoeveelheid opgewekte zonne-energie (Wh) per dag. Figuur 16 laat zien hoe de opgewekte energie verdeeld is ten opzichte van de temperatuur.

In figuur 17 geeft de regressielijn aan hoe een hogere temperatuur lijkt samen te hangen met de hoeveelheid opgewekte energie. De correlatie-coëfficiënt bedraagt 0,34 wat betekent dat een hogere temperatuur doorgaans gepaard gaat met meer energie-opwekking. Omgekeerd geldt dat bij regenachtige dagen de hoeveelheid zonnestraling beperkt is. De correlatie-coëfficiënt bedraagt -0,43. Het ‘pairplot’ in figuur 18 geeft de samenhang weer tussen de variabelen energie, temperatuur, luchtdruk en luchtvochtigheid. Op de diagonaal zelf staat de verdeling per variabele zelf. Hoe donkerder de stippen in figuur 19, hoe meer energie opgewekt wordt: er is geen verband af te lezen tussen luchtdruk en temperatuur, wel tussen temperatuur en energie. Tot slot geeft toont figuur 20 de verdeling van de temperatuur versus de luchtdruk.

Wil je meer weten over andere maanden, kijk dan op de pagina het weer in Ermelo waar we de actuele waarnemingen en die van de afgelopen 7 dagen voor weerstation P41-Ermelo bijhouden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *