Het weer in juni 2021

Temperatuur versus zonne-energie grafiek
Warm, zonnig en nat

De laatste dagen van mei kondigden de zomer al aan na een koud verlopen voorjaar. De gemiddelde temperatuur bedroeg 18,4 °C tegen normaal 15,6 °C (De Bilt) / 15,5 °C (Deelen) / 15,3 °C (Lelystad). Het KNMI berichtte over de warmste junimaand ooit sinds 1901.

De maand begon zonnig en warm onder invloed van een hogedrukgebied boven Scandinavië. Met een oostenwind werd droge lucht aangevoerd wat resulteerde in warme, zomerse dagen met een maximumtemperatuur van 25,0 °C of hoger. In Ermelo werd het op 2 juni met 29,9 °C net geen hete dag. In Nederland kwamen diverse onweersbuien tot ontlading. In het nabijgelegen KNMI station Deelen viel tijdens een onweersbui maar liefst 68,5 mm terwijl in Ermelo de neerslag over de eerste helft van de maand beperkt bleef tot 3,6 mm.

Juni telde drie tropische dagen (maximumtemperatuur 30,0 °C of hoger) met 33,2 °C op 17 juni. Dat is net iets minder warm dan de maximumtemperatuur die op meetstation Hupsel werd bereikt die dag (34,0 °C). Het rustige weer gaf de zon de gelegenheid om overuren te maken bij de productie van zonnestroom. Gemiddeld werd 16,5kWh dagelijks opgewekt. Dit komt overeen met bijna 1kWH per paneel, niet slecht voor de maand juni wanneer de zon zijn hoogste punt aan de hemel bereikt.

In de tweede helft van de maand nam de neerslag toe. Tussen 18 en 22 juni viel de meeste regen met gemiddeld 15 mm per dag. De laatste twee dagen van de maand waren zeer somber en grijs. De temperatuur deed een grote stap terug. Het werd niet warmer dan 15°C op de laatste dag van de maand.

kerngegevens van het weer in juni 2021 bij weerstation P41_Ermelo
kerngegevens van het weer in juni 2021 bij weerstation P41_Ermelo
Grafieken van het weer
Toelichting bij de grafieken
Temperatuur

Figuur 1 toont het verloop van de temperatuur over de maand. In figuur 2 wordt weergegeven welke temperatuur(klasse) het meest voorkomt: een histogram in de vorm van een (vloeiend) dichtheidsdiagram weergegeven.

Neerslag, luchtvochtigheid en wind

Figuur 3 geeft een indruk van de neerslaghoeveelheden (per etmaal) gedurende de maand. In figuren 4, 5 en 6 zijn de luchtvochtigheid, de luchtdruk en de gemiddelde windsnelheid afgebeeld. De heersende windrichtingen zijn in een dichtheidsdiagram afgebeeld (zie figuur 7) . De windroos in figuur 8 laat zien hoe hard de wind vanuit welke windhoek waait. In figuur 9 is het verband te zien tussen de temperatuur en de heersende windrichting: de kleur van de bolletjes geeft aan of het regent en in welke mate.

Samenhang tussen de weervariabelen

Figuur 10 toont in welke mate de temperatuur samenhangt met de luchtvochtigheid: de regressielijn laat zien dat de temperatuur daalt met een stijgende luchtvochtigheid. In tegenstelling tot de vorige maanden is dit keer de correlatie aantoonbaar (hoewel nog niet significant). De correlatie-coëfficiënt bedraagt (-0,81). Figuur 11 geeft een indruk hoe vaak dezelfde waarden voor temperatuur en luchtdruk voorkomen: hoe donkerder het bolletje, hoe vaker dezelfde waarnemingen zijn gedaan. Het is bovendien interessant te weten of er verschillen zijn te constateren wanneer het wel of niet regent: de kleur van de lijnen (blauw of geel) laten dit zien in figuur 12.

Heatmap

In figuur 13 zijn de correlaties tussen de weervariabelen in een heatmap getoond. Een wit vakje betekent dat de correlatie positief is tussen de twee variabelen (correlatiecoëfficiënt is 1). Omgekeerd geldt voor een zwart vakje dat het verband omgekeerd evenredig is, en wel met grote voorspelbaarheid (correlatiecoëfficiënt is -1). Daar tussenin zijn zwakke of sterke verbanden tussen de weervariabelen zichtbaar: de kleurenschaal laat zien in hoeverre er geen verband is (kleur is rood), positief (0 < correlatiecoëfficiënt < 1) of negatief (-1 < correlatiecoëfficiënt < 0). Figuur 14 geeft weer of er sprake is van verschil in temperatuur bij droog of nat weer.

Zonne-energie

Figuur 15 toont de hoeveelheid opgewekte zonne-energie (Wh) per dag. Figuur 16 laat zien hoe de opgewekte energie verdeeld is ten opzichte van de temperatuur.

In figuur 17 geeft de regressielijn aan hoe een hogere temperatuur lijkt samen te hangen met de hoeveelheid opgewekte energie. De correlatie-coëfficiënt bedraagt 0,21 wat betekent dat een hogere temperatuur doorgaans gepaard gaat met meer energie-opwekking. Omgekeerd geldt dat bij regenachtige dagen de hoeveelheid zonnestraling beperkt is. Het ‘pairplot’ in figuur 18 geeft de samenhang weer tussen de variabelen energie, temperatuur, luchtdruk en luchtvochtigheid. Op de diagonaal zelf staat de verdeling per variabele zelf. Hoe donkerder de stippen in figuur 19, hoe meer energie opgewekt wordt: er is geen verband af te lezen tussen luchtdruk en temperatuur, wel tussen temperatuur en energie. Tot slot geeft toont figuur 20 de verdeling van de temperatuur versus de luchtdruk.

Wil je meer weten over andere maanden, kijk dan op de pagina het weer in Ermelo waar we de actuele waarnemingen en die van de afgelopen 7 dagen voor weerstation P41-Ermelo bijhouden.

locatie opstelling weerstation P41_Ermelo
locatie van het weerstation P41_Ermelo

De buitensensor van het weerstation is voorzien van een batterijvoeding. In juni heb ik de batterijen vervangen door een voeding vanuit het stroomnet. In dit artikel leg ik uit hoe je een stroomvoorziening zelf kunt maken op basis van een transformatorloze voeding.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *