De zeven steden (Violet Moller)

De zeven steden laat zien hoe de wetenschap zich heeft ontwikkeld tussen de klassieke oudheid en de renaissance. Violet Moller bespreekt hoe de belangrijkste ideeën in de geneeskunde, de wiskunde en de astronomie werden bewaard en verbeterd, ondanks de verwaarlozing of vernietiging ervan als gevolg van plunderingen, oorlogen of […]