Het weer in januari 2021

maandoverzicht van het weer in januari 2021,weer
Hoe was het weer in januari 2021?

In Ermelo bedroeg de gemiddelde temperatuur 3,2 °C tegen een langjarig gemiddelde van 3,1 °C in De Bilt (periode 1981-2020), 2,7 °C in Lelystad en 2,4 °C in Deelen. De gemiddelde temperatuur in januari lag dus iets boven het langjarig gemiddelde wat je zou verwachten in Ermelo. Er was sprake van zachte perioden en relatief koude perioden waarin de temperatuur rond of beneden normaal lag. Echt winterweer met ijsdagen hebben we niet gehad. In de tabel zijn de kerngegevens voor januari weergegeven.

maandoverzicht van het weer in januari 2021,weer
Kerngegevens van het weer in januari 2021 bij weerstation P41_Ermelo
Grafische toelichting

De ontwikkelingen van het weer zijn  zichtbaar gemaakt in de onderstaande grafieken.

Temperatuur

Figuur 1 toont het verloop van de temperatuur over de maand. In figuur 2 wordt weergegeven welke temperatuur(klasse) het meest voorkomt: een histogram in de vorm van een (vloeiend) dichtheidsdiagram weergegeven.

Neerslag, luchtvochtigheid en wind

Figuur 3 geeft een indruk van de neerslaghoeveelheden (per etmaal) gedurende de maand. In figuren 4, 5 en 6 zijn de luchtvochtigheid, de luchtdruk en de gemiddelde windsnelheid afgebeeld. De heersende windrichtingen zijn in een dichtheidsdiagram afgebeeld (zie figuur 7) . Met een windroos laten we zien hoe hard de wind vanuit welke windhoek (zie figuur 8) waait. In figuur 9 is het verband te zien tussen de temperatuur en de heersende windrichting: de kleur van de bolletjes geeft aan of het regent en hoe zeer.

Samenhang tussen de weervariabelen

Figuur 10 toont in welke mate de temperatuur samenhangt met de luchtvochtigheid: de regressielijn laat zien dat de temperatuur daalt met een stijgende luchtvochtigheid, hoewel de correlatie zeer beperkt is (-0,37) – er kan dus geen ‘waarheid’ aan ontleend worden. Figuur 11 geeft een indruk hoe vaak dezelfde waarden voor temperatuur en luchtdruk voorkomen: hoe donkerder het bolletje, hoe vaker dezelfde waarnemingen zijn gedaan. Het is bovendien interessant te weten of er verschillen zijn te constateren wanneer het wel of niet regent: de kleur van de lijnen (blauw of geel) laten dit zien in figuur 12.

Heatmap

In figuur 13 zijn de correlaties tussen de weervariabelen in een heatmap getoond. Een wit vakje betekent dat de correlatie positief is tussen de twee variabelen (correlatiecoëfficiënt is 1). Omgekeerd geldt voor een zwart vakje dat het verband omgekeerd evenredig is, en wel met grote voorspelbaarheid (correlatiecoëfficiënt is -1). Daar tussenin zijn zwakke of sterke verbanden tussen de weervariabelen zichtbaar: de kleurenschaal laat zien in hoeverre er geen verband is (kleur is rood), positief (0 < correlatiecoëfficiënt < 1) of negatief (-1 < correlatiecoëfficiënt < 0). Figuur 14 geeft weer of er sprake is van verschil in temperatuur bij droog of nat weer. De data over december suggereren zwakke verbanden met lage correlatiecoëfficiënten en lage determinatiecoëfficiënten (R²) (-0,3 respectievelijk 0,09 tussen luchtvochtigheid en temperatuur).

Zonne-energie

In dit maandoverzicht is figuur 15 nieuw: deze toont de hoeveelheid opgewekte zonne-energie (Wh) per dag. Figuur 16 laat zien hoe de opgewekte energie verdeeld is ten opzichte van de temperatuur. Hieruit blijkt voor de maand januari dat er veel dagen zijn met lage energie-opwekking bij lage temperatuur. Tegelijkertijd zie je dat de opgewekte energie bij een koude, zonnige dag heel hoog kan zijn.

In figuur 17 laat een regressielijn zien dat een hogere temperatuur samen lijkt te hangen met de hoeveelheid opgewekte energie. Het ‘pairplot’ in figuur 18 geeft de samenhang weer tussen de variabelen energie, temperatuur, luchtdruk, windrichting en luchtvochtigheid. Op de diagonaal zelf staat de verdeling per variabele zelf. Hoe donkerder de stippen in figuur 19, hoe meer energie opgewekt wordt: het lijkt erop dat een lagere luchtdruk aanleiding geeft tot hogere energie-opwekking. Dat is merkwaardig. Je zou het tegenovergestelde verwachten (hoge druk geeft mooi weer). Op een waarnemingstermijn van een jaar zal het plaatje er anders uit zien. Tot slot geeft toont figuur 20 de verdeling van de temperatuur versus de luchtdruk.

Wil je meer weten over andere maanden, kijk dan op de pagina het weer in Ermelo waar we de actuele waarnemingen en die van de afgelopen 7 dagen voor weerstation P41-Ermelo bijhouden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *