Het weer in februari 2021

maandoverzicht van het weer in februari 2021
Hoe was het weer in februari 2021?

Met gemiddeld 4,0 °C tegen 2,9 °C (KNMI station Lelystad) resp. 2,7 °C (KNMI station Deelen) was februari in Ermelo zachter dan normaal. Bijzonder was de winterse week met ijsdagen die snel werd ingeruild voor vroeg lenteweer met hoge temperaturen in de tweede helft van de maand. Tussen een krachtig hogedrukgebied boven Scandinavië en een lagedrukgebied net ten zuiden van Nederland startte de winter met een scherpe kou-inval met dalende temperaturen tot beneden -5 °C overdag gedurende de tweede week van februari.

Ook viel er flink wat sneeuw, circa 15-20 cm sneeuw in Ermelo. De laagste temperatuur van de maand kwam uit op -10,8 °C. De grondtemperatuur, gemeten in de achtertuin, ging nog iets verder naar beneden, tot -14 °C. Er waren in Ermelo 12 vorstdagen en 7 ijsdagen (dagen waarop de temperatuur het gehele etmaal niet boven het vriespunt uitkomt). De totale neerslag over februari kwam neer op 46mm. Dit komt overeen met het gemiddelde over Nederland. Zie ook het maandoverzicht van het KNMI. In de tabel zijn de kerngegevens weergegeven.

Kerngegevens van het weer in februari 2021
Kerngegevens van het weer in februari 2021 bij weerstation P41_Ermelo
Grafieken van het weer

De ontwikkelingen van het weer zijn  zichtbaar gemaakt in de onderstaande grafieken.

Toelichting bij de grafieken
Temperatuur

Figuur 1 toont het verloop van de temperatuur over de maand. In figuur 2 wordt weergegeven welke temperatuur(klasse) het meest voorkomt: een histogram in de vorm van een (vloeiend) dichtheidsdiagram weergegeven.

Neerslag, luchtvochtigheid en wind

Figuur 3 geeft een indruk van de neerslaghoeveelheden (per etmaal) gedurende de maand. In figuren 4, 5 en 6 zijn de luchtvochtigheid, de luchtdruk en de gemiddelde windsnelheid afgebeeld. De heersende windrichtingen zijn in een dichtheidsdiagram afgebeeld (zie figuur 7) . De windroos in figuur 8 laat zien hoe hard de wind vanuit welke windhoek waait. In figuur 9 is het verband te zien tussen de temperatuur en de heersende windrichting: de kleur van de bolletjes geeft aan of het regent en in welke mate.

Samenhang tussen de weervariabelen

Figuur 10 toont in welke mate de temperatuur samenhangt met de luchtvochtigheid: de regressielijn laat zien dat de temperatuur daalt met een stijgende luchtvochtigheid, hoewel de correlatie zeer beperkt is (-0,38) – er kan eigenlijk niet van een verband gesproken worden. Figuur 11 geeft een indruk hoe vaak dezelfde waarden voor temperatuur en luchtdruk voorkomen: hoe donkerder het bolletje, hoe vaker dezelfde waarnemingen zijn gedaan. Het is bovendien interessant te weten of er verschillen zijn te constateren wanneer het wel of niet regent: de kleur van de lijnen (blauw of geel) laten dit zien in figuur 12.

Heatmap

In figuur 13 zijn de correlaties tussen de weervariabelen in een heatmap getoond. Een wit vakje betekent dat de correlatie positief is tussen de twee variabelen (correlatiecoëfficiënt is 1). Omgekeerd geldt voor een zwart vakje dat het verband omgekeerd evenredig is, en wel met grote voorspelbaarheid (correlatiecoëfficiënt is -1). Daar tussenin zijn zwakke of sterke verbanden tussen de weervariabelen zichtbaar: de kleurenschaal laat zien in hoeverre er geen verband is (kleur is rood), positief (0 < correlatiecoëfficiënt < 1) of negatief (-1 < correlatiecoëfficiënt < 0). Figuur 14 geeft weer of er sprake is van verschil in temperatuur bij droog of nat weer. De data over december suggereren zwakke verbanden met lage correlatiecoëfficiënten en lage determinatiecoëfficiënten (R²) (-0,38 respectievelijk 0,14 tussen luchtvochtigheid en temperatuur).

Zonne-energie

In dit maandoverzicht is figuur 15 nieuw: deze toont de hoeveelheid opgewekte zonne-energie (Wh) per dag. Figuur 16 laat zien hoe de opgewekte energie verdeeld is ten opzichte van de temperatuur. Net zoals in januari laat ook februari zien dat er veel dagen zijn met lage energie-opwekking wanneer het koud is. Dat is niet verwonderlijk vanwege de dikke sneeuwlaag op de zonnepanelen waardoor er een week lang geen zonne-energie is opgewekt.

In figuur 17 geeft de regressielijn aan hoe een hogere temperatuur lijkt samen te hangen met de hoeveelheid opgewekte energie. Het ‘pairplot’ in figuur 18 geeft de samenhang weer tussen de variabelen energie, temperatuur, luchtdruk en luchtvochtigheid. Op de diagonaal zelf staat de verdeling per variabele zelf. Hoe donkerder de stippen in figuur 19, hoe meer energie opgewekt wordt: er is geen verband af te lezen tussen luchtdruk en temperatuur, wel tussen temperatuur en energie. Tot slot geeft toont figuur 20 de verdeling van de temperatuur versus de luchtdruk.

Wil je meer weten over andere maanden, kijk dan op de pagina het weer in Ermelo waar we de actuele waarnemingen en die van de afgelopen 7 dagen voor weerstation P41-Ermelo bijhouden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *