Het weer in augustus 2021

weer
Augustus saai, grijs en koel

Augustus had het karakter van een oktober maand maar dan met nog lange lichte dagen. Het was vrij koel met een gemiddelde temperatuur van 16,6 °C tegen normaal 17,9 °C (De Bilt). De totale maandsom bedroeg 106,2 mm en was daarmee natter dan de 83 mm die gemiddeld in deze maand over het land viel (bron: KNMI).

De maximumtemperatuur was (nog net) een zomerse dag met 25,9 °C in Ermelo. Begin augustus kwam het weer uit het noordwesten waardoor het te koel voor de tijd van het jaar was. Midden augustus werd het wat warmer met aangenamere temperaturen tussen 20 °C en 25 °C. Deze periode werd direct gevolgd door een koele periode met maximumtemperaturen die aanzienlijk beneden 20 °C bleven. In de laatste weken van augustus piekte de temperatuur weliswaar enkele keren boven 20 °C maar de gemiddelde luchtvochtigheid van 85% laat al zien dat het weer te vochtig en te koel was.

Het lukte de zon niet goed om door de bewolking heen te komen en de zonnepanelen te voorzien van stroom. De opgewekte energie was dan ook niet zo veel (335 kWh), minder dan de 404 kWh of 494 kWh die in juli resp. juni opgewekt werden.

kerngegevens weerstation P41_Ermelo augustus 2021
kerngegevens van het weer in augustus 2021 bij weerstation P41_Ermelo
Grafieken van het weer
Toelichting bij de grafieken
Temperatuur

Figuur 1 toont het verloop van de temperatuur over de maand. In figuur 2 wordt weergegeven welke temperatuur(klasse) het meest voorkomt: een histogram in de vorm van een (vloeiend) dichtheidsdiagram weergegeven.

Neerslag, luchtvochtigheid en wind

Figuur 3 geeft een indruk van de neerslaghoeveelheden (per etmaal) gedurende de maand. In figuren 4, 5 en 6 zijn de luchtvochtigheid, de luchtdruk en de gemiddelde windsnelheid afgebeeld. De heersende windrichtingen zijn in een dichtheidsdiagram afgebeeld (zie figuur 7) . De windroos in figuur 8 laat zien hoe hard de wind vanuit welke windhoek waait. In figuur 9 is het verband te zien tussen de temperatuur en de heersende windrichting: de kleur van de bolletjes geeft aan of het regent en in welke mate.

Samenhang tussen de weervariabelen

Figuur 10 toont in welke mate de temperatuur samenhangt met de luchtvochtigheid: de regressielijn laat zien dat de temperatuur daalt met een stijgende luchtvochtigheid. In tegenstelling tot de vorige maanden is dit keer de correlatie aantoonbaar (hoewel nog niet significant). Figuur 11 geeft een indruk hoe vaak dezelfde waarden voor temperatuur en luchtdruk voorkomen: hoe donkerder het bolletje, hoe vaker dezelfde waarnemingen zijn gedaan. Het is bovendien interessant te weten of er verschillen zijn te constateren wanneer het wel of niet regent: de kleur van de lijnen (blauw of geel) laten dit zien in figuur 12.

Heatmap

In figuur 13 zijn de correlaties tussen de weervariabelen in een heatmap getoond. Een wit vakje betekent dat de correlatie positief is tussen de twee variabelen (correlatiecoëfficiënt is 1). Omgekeerd geldt voor een zwart vakje dat het verband omgekeerd evenredig is, en wel met grote voorspelbaarheid (correlatiecoëfficiënt is -1). Daar tussenin zijn zwakke of sterke verbanden tussen de weervariabelen zichtbaar: de kleurenschaal laat zien in hoeverre er geen verband is (kleur is rood), positief (0 < correlatiecoëfficiënt < 1) of negatief (-1 < correlatiecoëfficiënt < 0). Figuur 14 geeft weer of er sprake is van verschil in temperatuur bij droog of nat weer.

Zonne-energie

Figuur 15 toont de hoeveelheid opgewekte zonne-energie (Wh) per dag. Figuur 16 laat zien hoe de opgewekte energie verdeeld is ten opzichte van de temperatuur.

In figuur 17 geeft de regressielijn aan hoe een hogere temperatuur al dan niet samenhangt met de hoeveelheid opgewekte energie. De correlatie-coëfficiënt bedraagt 0,2 wat betekent dat het verband tussen de hoeveelheid zonne-energie en de hoogte van de temperatuur zeer beperkt is. Het ‘pairplot’ in figuur 18 geeft de samenhang weer tussen de variabelen energie, temperatuur, luchtdruk en luchtvochtigheid. Op de diagonaal zelf staat de verdeling per variabele zelf. Hoe donkerder de stippen in figuur 19, hoe meer energie opgewekt wordt: er is geen verband af te lezen tussen luchtdruk en temperatuur, wel tussen temperatuur en energie. Tot slot geeft toont figuur 20 de verdeling van de temperatuur versus de luchtdruk.

Wil je meer weten over andere maanden, kijk dan op de pagina het weer in Ermelo waar we de actuele waarnemingen en die van de afgelopen 7 dagen voor weerstation P41-Ermelo bijhouden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *