Het weer in december 2020

maandoverzicht van het weer in december 2020,weer
Hoe was het weer in december 2020?

In Ermelo bedroeg de gemiddelde temperatuur 5,5 °C tegen een langjarig gemiddelde van 3,7 °C in De Bilt (periode 1981-2020), 3,4 °C in Lelystad en 3,0 °C in Deelen. Het was een zachte maand. Het weer was vaak rustig weer met hoge luchtvochtigheid, bijna 94% tegenover normaal 90%. De laagste temperatuur was -1,5 °C. Stormachtig was het met kerst. op 27 december werd een windvlaag genoteerd van 27 km/h (windkracht 4).

In de tabel zijn de kerngegevens voor december weergegeven.

kerngegevens van het weer in december 2020 bij weerstation P41_Ermelo
kerngegevens van het weer in december 2020 bij weerstation P41_Ermelo
Grafische toelichting

De ontwikkelingen van het weer zijn  zichtbaar gemaakt in de onderstaande grafieken.

Toelichting bij de grafieken
Temperatuur

Figuur 1 toont het verloop van de temperatuur over de maand. In figuur 2 wordt weergegeven welke temperatuur(klasse) het meest voorkomt: een histogram in de vorm van een (vloeiend) dichtheidsdiagram weergegeven. Figuur 3 geeft een indruk van de neerslaghoeveelheden (per etmaal) gedurende de maand.

Neerslag, luchtvochtigheid en wind

In figuren 4, 5 en 6 zijn de luchtvochtigheid, de luchtdruk en de gemiddelde windsnelheid afgebeeld. De heersende windrichtingen zijn in een dichtheidsdiagram afgebeeld (zie figuur 7) . Met een windroos laten we zien hoe hard de wind vanuit welke windhoek (zie figuur 8) waait. In figuur 9 is het verband te zien tussen de temperatuur en de heersende windrichting: de kleur van de bolletjes geeft aan of het regent en hoe zeer.

Samenhang tussen de weervariabelen

Figuur 10 toont in welke mate de temperatuur samenhangt met de luchtvochtigheid: de regressielijn laat zien dat de temperatuur daalt met een stijgende luchtvochtigheid, hoewel de correlatie zeer beperkt is (-0,28) – laten we zien of deze correlatie er zo ook uitziet in de volgende maanden. Figuur 11 geeft een indruk hoe vaak dezelfde waarden voor temperatuur en luchtdruk voorkomen: hoe donkerder het bolletje, hoe vaker dezelfde waarnemingen zijn gedaan. Het is bovendien interessant te weten of er verschillen zijn te constateren wanneer het wel of niet regent: de kleur van de lijnen (blauw of geel) laten dit zien in figuur 12.

Heatmap

In figuur 13 zijn de correlaties tussen de weervariabelen in een heatmap getoond. Een wit vakje betekent dat de correlatie positief is tussen de twee variabelen (correlatiecoëfficiënt is 1). Omgekeerd geldt voor een zwart vakje dat het verband omgekeerd evenredig is, en wel met grote voorspelbaarheid (correlatiecoëfficiënt is -1). Er tussenin zijn zwakke of sterke verbanden tussen de weersvariabelen zichtbaar: de kleurenschaal laat zien in hoeverre er geen verband is (kleur is rood), positief (0 < correlatiecoëfficiënt < 1) of negatief (-1 < correlatiecoëfficiënt < 0). Tot slot toont figuur 14 of er sprake is van verschil in temperatuur bij droog of nat weer. De data over december suggereren zwakke verbanden met lage correlatiecoëfficiënten en lage determinatiecoëfficiënten (R²) (-0,3 respectievelijk 0,09 tussen luchtvochtigheid en temperatuur).

Meer weten over andere maanden, kijk dan bij op de pagina het weer in Ermelo waar we de actuele waarnemingen en die van de afgelopen 7 dagen voor weerstation P41-Ermelo bijhouden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *