Het weer in april 2021

maandoverzicht van het weer in april 2021,weer
Te koud voor de tijd van het jaar

Net zoals vorige maand was april 2021 een zeer koude maand met een gemiddelde temperatuur van 6,4 °C tegen 8,9 °C in de KNMI stations Lelystad en Deelen. Sinds 1901 zijn er weliswaar 14 aprilmaanden kouder geweest, waarvan april 1917 met 4,2 °C de koudste was, maar vergeleken met de nieuwe normaal (1991-2020) is het uitzonderlijk te noemen. De laatste zeer koude april dateert van 1986 met 6,2 °C in De Bilt.

Waar maart nog warm eindigde, begon april koud en bleef april te koud. Door een noordelijke stroming noordelijk met de oorsprong in de noordelijke ijszee kwam het kwik niet meer boven de 10 °C. Op 5 april passeerde een koufront met talrijke sneeuw- en hagelbuien met soms zware windstoten, zie ook de uitschieters rond 5 april in het winddiagram hieronder.

Geleidelijk namen de temperaturen toe in de derde week van april naar ca 16 tot 18 °C. Er waren negen nachten met nachtvorst in april. In de vierde week draaide de wind weer naar het noorden, eindigde de droge periode en werd het nog flink nat met ruim 20mm regen op 29 april. De maandsom bedroeg 57 mm. De tabel hieronder toont de kerngegevens over maart.

maandoverzicht van het weer in april 2021,weer
kerngegevens van het weer in april 2021 bij weerstation P41_Ermelo
Grafieken van het weer
Temperatuur

Figuur 1 toont het verloop van de temperatuur over de maand. In figuur 2 wordt weergegeven welke temperatuur(klasse) het meest voorkomt: een histogram in de vorm van een (vloeiend) dichtheidsdiagram weergegeven.

Neerslag, luchtvochtigheid en wind

Figuur 3 geeft een indruk van de neerslaghoeveelheden (per etmaal) gedurende de maand. In figuren 4, 5 en 6 zijn de luchtvochtigheid, de luchtdruk en de gemiddelde windsnelheid afgebeeld. De heersende windrichtingen zijn in een dichtheidsdiagram afgebeeld (zie figuur 7) . De windroos in figuur 8 laat zien hoe hard de wind vanuit welke windhoek waait. In figuur 9 is het verband te zien tussen de temperatuur en de heersende windrichting: de kleur van de bolletjes geeft aan of het regent en in welke mate.

Samenhang tussen de weervariabelen

Figuur 10 toont in welke mate de temperatuur samenhangt met de luchtvochtigheid: de regressielijn laat zien dat de temperatuur daalt met een stijgende luchtvochtigheid. Figuur 11 geeft een indruk hoe vaak dezelfde waarden voor temperatuur en luchtdruk voorkomen: hoe donkerder het bolletje, hoe vaker dezelfde waarnemingen zijn gedaan. Het is bovendien interessant te weten of er verschillen zijn te constateren wanneer het wel of niet regent: de kleur van de lijnen (blauw of geel) laten dit zien in figuur 12.

Heatmap

In figuur 13 zijn de correlaties tussen de weervariabelen in een heatmap getoond. Een wit vakje betekent dat de correlatie positief is tussen de twee variabelen (correlatiecoëfficiënt is 1). Omgekeerd geldt voor een zwart vakje dat het verband omgekeerd evenredig is, en wel met grote voorspelbaarheid (correlatiecoëfficiënt is -1). Daar tussenin zijn zwakke of sterke verbanden tussen de weervariabelen zichtbaar: de kleurenschaal laat zien in hoeverre er geen verband is (kleur is rood), positief (0 < correlatiecoëfficiënt < 1) of negatief (-1 < correlatiecoëfficiënt < 0). Figuur 14 geeft weer of er sprake is van verschil in temperatuur bij droog of nat weer. De data over december suggereren zwakke verbanden met lage correlatiecoëfficiënten en lage determinatiecoëfficiënten (R²).

Zonne-energie

In dit maandoverzicht is figuur 15 nieuw: deze toont de hoeveelheid opgewekte zonne-energie (Wh) per dag. Figuur 16 laat zien hoe de opgewekte energie verdeeld is ten opzichte van de temperatuur.

In figuur 17 geeft de regressielijn aan hoe een hogere temperatuur lijkt samen te hangen met de hoeveelheid opgewekte energie. Het ‘pairplot’ in figuur 18 geeft de samenhang weer tussen de variabelen energie, temperatuur, luchtdruk en luchtvochtigheid. Op de diagonaal zelf staat de verdeling per variabele zelf. Hoe donkerder de stippen in figuur 19, hoe meer energie opgewekt wordt: er is geen verband af te lezen tussen luchtdruk en temperatuur, wel tussen temperatuur en energie. Tot slot geeft toont figuur 20 de verdeling van de temperatuur versus de luchtdruk.

Wil je meer weten over andere maanden, kijk dan op de pagina het weer in Ermelo waar we de actuele waarnemingen en die van de afgelopen 7 dagen voor weerstation P41-Ermelo bijhouden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *