Kloppen de metingen wel?

De metingen worden uitgevoerd met een professioneel weerstation van het merk/type Eurochron EC-4406126. We mogen ervan uitgaan dat in ideale omstandigheden de waarnemingen van de temperatuur, de windsnelheid, luchtdruk, etc. juist zijn. Gekalibreerd onder fabrieksomstandigheden. De praktijk voegt daaraan echter ‘ruis’ toe. Die ontstaat allereerst door de plaatsing. Het weerstation P41_Ermelo is gemonteerd op circa anderhalve meter op een bitumen dak, aan de zijkant van een zonnepaneel. Wanneer de zon schijnt, warmt het dak snel op. Dit beïnvloedt de temperatuurwaarneming. Het station is redelijk vrij geplaatst ten opzichte van de wind. Alleen vanuit het zuidoosten bevindt het station zich in de luwte van het schuine dak. Hoewel de metingen technisch gezien juist zijn, geven deze mogelijk een verstoord beeld van de daadwerkelijke situatie door obstakels in de omgeving of het hitte-effect van het dak. Daarom hebben we vrij snel een kalibratie uitgevoerd, twee maanden na ingebruikname van het weerstation. We zullen deze kalibratie na zes maanden herhalen.

KNMI weerstations

De officiële KNMI weerstations in de nabijheid van Ermelo geven de mogelijkheid om de temperatuurmetingen te kalibreren. Het betreft de stations Lelystad (vliegveld), Heino, Deelen (vliegbasis) en De Bilt.

Het KNMI stelt een dataset ter beschikking van de gegevens uit de automatische weerstations. Dat geeft een mogelijkheid om de waarnemingen van P41_Ermelo te kalibreren aan de hand van deze dataset. De gewenste data kun je zelf samenstellen op de KNMI pagina ‘Daggegevens van het weer‘.

Kalibratie

De geselecteerde gegevens resulteren in een datadump in een ASCII format (zie onderstaande plaatje). Daar is nog niet veel chocola van te maken.

Daarom maken we eerst de data netjes in python met behulp van de pandas functionaliteit. Het Python pandas package is een open source library met data analyse functionaliteit die veel door data scientists gebruikt wordt in python. Hieronder doorlopen we de stappen in python code om de weerdata in te lezen, deze te combineren met de meetgegevens van P41_Ermelo, de kalibratie en de keuze voor een bijstelling van de temperatuurwaarneming.

Programma code in python
Lees de data van KNMI weerstations in

Op basis van twee maanden ijk-data van de vier nabijgelegen KNMI weerstations, komen we tot de voorlopige conclusie dat de temperatuurwaarnemingen op ons weerstation P41_Ermelo met -0,28 °C moeten worden bijgesteld, afgerond -0,3 °C. Meer data kun je lezen in het kalibratiebestand (csv format).

Zoals gezegd zullen we deze kalibratie eens per halfjaar herhalen. Al naar gelang de tijd verstrijkt, zijn er meer data beschikbaar om de kalibratie op basis van meer data uit te voeren. Dit zal de betrouwbaarheid van de ijking verbeteren.